چكيده‌اي از زندگي علامه آیت الله سید محمد علی کاظمینی بروجردی
به همراه دادخواستي از سوی خانواده آن مرجع شهید
۱۳۸۷ مرداد ۱۲, شنبه


بخش اول : شخصيت علمي و ديني
بخش دوم : انگيزه‌هاي دشنمي رژيم با ايشان
بخش سوم : كيفيت شهادت
بخش چهارم : تحليلي بر اقدامات رژيم بعد از شهادت وي
بخش پنجم : چگونگي كشته شدن خانم فاطمه نخي، همسر ايشان