چكيده‌اي از زندگي علامه آیت الله سید محمد علی کاظمینی بروجردی
به همراه دادخواستي از سوی خانواده آن مرجع شهید
۱۳۸۷ مرداد ۱۲, شنبه
بخش اول : شخصیت علمی و دینی
ایشان در شهر عالم پرور بروجرد در بیت تقوا و مرجعیت دیده به جهان گشودند. دوران تحصیلات مقدماتی را در شهر بروجرد تحت نظارت والد بزرگوارشان آیت الله سید طاهر کاظمینی بروجردی (که از فقها و مراجع زاهد و صاحب آثار علمی و حوزوی متعددی بودند) به انجام رساندند و سپس به نجف اشرف عزيمت نمودند و مورد توجه مرحوم آیت الله العظمي سيد ابوالحسن اصفهانی قرار گرفتند. پس از مدتي به علت بيماري كه بر ايشان عارض شد به امر آيت الله اصفهاني و در معیت شیخ صادق ایروانی به بروجرد مراجعت نمودند. پيش از مراجعت از نجف، در حرم اميرالمؤمنين تشرفي پيدا نمودند و مورد عنايت خاص آنحضرت قرار گرفتند.

پس از بهبودی نسبی همزمان با حرکت آيت الله العظمي طباطبائی بروجردی به قم، معظم له نیز وارد آن دیار گردید و در دهه چهارم از عمر شريف خود از ضیاء وجود آيت الله طباطبائي بروجردی و آيت الله محمدتقی خوانساری و آيت الله محمد حجت کوه کمری و آيت الله سید صدر الدین صدر و آيت الله شيخ عبد النبي نجفي عراقی بهره‌های علمی فراوان کسب نمود و از مصاحبت با آن زعماي ممتاز كامياب گرديد و پس از نیل به درجه اجتهاد، در سال1341 شمسی/ 1382 قمری/ 1962 میلادی، سالها سطوح مختلف علوم ديني را تدریس نمود و موفق به اخذ اجازات عدیده از مراجع بزرگ زمان خود گردید.

قبل از سال 1340 بنا بر دعوت مردم تهران و به امر آيت الله طباطبائي بروجردي به امامت مسجد نور ميدان خراسان تهران برگزيده شد و بزرگان حوزه علمیه با ابلاغات کتبی و شفاهی، برای ایشان آروزی توفیق نمودند.