چكيده‌اي از زندگي علامه آیت الله سید محمد علی کاظمینی بروجردی
به همراه دادخواستي از سوی خانواده آن مرجع شهید
۱۳۸۷ مرداد ۱۲, شنبه
آن پیشوای شهید، مانند سلسله پدران خود همواره از حاكميت و حتي مرجعيت گريزان بود و بارها به ايشان پيشنهادات مالي و اعتباري داده شد تا به نوعي ايشان را وارد صحنه سياسي كنند ولي هرگز نپذيرفت.
بر خلاف طرز فکر روحانیون دولتی ایران، پيروان آن مرجع شهيد، مخالف هرگونه تبعيضي بودند و حتي پدر ايشان آيت الله سيد طاهر كاظميني بروجردي، شعر معروفي در اين زمينه سروده‌اند.

راه آن مرجع شهيد كه تحت نام "دين آباء و اجدادي" توسط جانشين وي، آيت الله سيد حسين كاظميني بروجردي تدام يافت، هيچ تبعيضي را بين پيروان اديان مختلف نمی پذیرفت و حتي حقوق بي‌دينها و لائيكها را نيز محترم مي‌دانست و كمك به آنها را توصيه مي‌نمود.
****